LEF in business

BEGELEIDING – van (nieuwe) leidinggevenden

“Ik heb de baan van mijn leidinggevende overgenomen. Het is mijn eerste leidinggevende baan en ik wil graag gecoacht worden op persoonlijk en op professioneel vlak.”

“Ik heb nog nooit leiding gegeven, hoe word ik een goede leidinggevende?”

Dit zijn voorbeelden van vraagstukken van klanten die ik persoonlijk heb begeleid in hun nieuwe of leidinggevende positie. De begeleiding richt zich op zowel persoonlijk leiderschap, als op praktisch leiderschap. 

Als leidinggevende wordt van je gevraagd dat je enerzijds stevig staat voor je visie en het behalen van de doelstellingen van het bedrijf en jouw afdeling.  Anderzijds is het belangrijk dat je je kunt blijven verbinden met zowel collega’s als externe partners. Dit vraagt soms doortastendheid, soms een luisterend oor en dan weer daadkracht.

Persoonlijk Leiderschap betekent dat je steeds blijft reflecteren op wezenlijke vragen als:

 • Hoe zorg ik dat ik blijf handelen vanuit mijn kracht?
 • Hoe zorg ik dat ik authentiek blijf?
 • Welke situaties zijn triggerend en hoe ga ik hier krachtig mee om?
 • Welke personen zijn triggerend en hoe zorg ik dat ik met die personen in verbinding blijf?
 • Wat heb ik nodig om, in elke situatie, de spirit er in te houden?

Door regelmatig deze reflectievragen te stellen, ga je merken dat jouw Persoonlijk Leiderschap zakelijk effectief wordt.

Praktisch Leiderschap gaat om het goed inzetten van jouw leidinggevende kwaliteiten. Als leidinggevende heb je als het ware drie petten op; die van leider, manager en coach. Als leider zet je de grote lijnen uit naar aanleiding van jouw visie en zorg je dat je je mensen meekrijgt. Als manager draag je zorg voor de ‘harde’ kant. Worden afspraken nagekomen? Is de managementcyclus op orde? Je zorgt voor goede planning & organisatie. Als coach ben je gesprekspartner op gelijkwaardig niveau en kijk je samen met je medewerker wat er nodig is om diegene goed te kunnen laten functioneren. Daarnaast gaat het bij Praktisch Leiderschap om het effectief en efficiënt voeren van gesprekken. Het voeren van de goede gesprekken is een kunst op zich waar veel aandacht voor is tijdens dit begeleidingstraject. 

Een begeleidingstraject geeft je continue aandacht en ondersteuning in de ontwikkeling van jouw functie. Door zowel persoonlijk te coachen en te trainen op leiderschap als tijd en aandacht te hebben voor de praktische waan van de dag, voel je je zekerder in het uitvoeren van je werk en hou je de spirit erin.

Aanvullende onderdelen van dit begeleidingstraject kunnen zijn:

 • Aanwezigheid van mij tijdens b.v. werkoverleg
 • Gesprekken met collega’s (b.v. bij moeizame samenwerking met collega of leidinggevende)
 • Online modules
 • WhatsApp coaching (ten tijde van het coach traject via WhatsApp, coach vragen stellen en binnen 12 uur een antwoord)

Duur traject

Drie maanden tot een jaar.

Wat levert het op?

 • Door continue aandacht een gevoel van zekerheid en een boost in jouw ontwikkeling op het pad van leidinggevende.
 • Meer zelfvertrouwen in jouw eigen ingeslagen koers. 
 • Je weet steeds bij te sturen in veranderende omstandigheden.
 • Je voelt je krachtig en energiek in je handelen en in je zijn.
 • Je bent in staat situationeel en inspirerend (authentiek) leiding te geven.
 • Je bent gestructureerd en duidelijk in je aanpak.
 • Je bent in staat om verbindende gesprekken te voeren, juist als het lastig is.
 • Je bent een leidinggevende met LEF, vol spirit!

LEF in business

BEGELEIDING – bij promotie

“Ik heb promotie gekregen en ga op strategisch niveau sturing geven aan een projectteam. Ik vind het lastig om te confronteren en duidelijk mijn visie uit te dragen.”

Als je promotie krijgt, betekent dit kansen en ontwikkeling. Promotie kan ook onzekerheid en spanning met zich meebrengen. Op hoger niveau spelen andere krachten en hoe kun je er voor zorgen dat je een gelijkwaardige gesprekspartner bent voor de mensen met en voor wie je werkt? 

Zodra ik mensen begeleid die promotie hebben gemaakt, is er enerzijds aandacht voor het persoonlijk leiderschap, anderzijds voor die krachten en spanningsvelden op het werk in de waan van de dag. 

 • Hoe word en blijf je krachtig vanuit jouw authenticiteit? 
 • Hoe sta jij voor jouw visie, jouw boodschap? 
 • Hoe zorg je dat je energie op peil blijft? 
 • Hoe hou je focus op dat wat echt belangrijk voor je is?

Duur traject

Drie maanden tot een jaar.

Wat levert het op?

Door continue aandacht een gevoel van zekerheid en een boost in jouw ontwikkeling. Je weet waarom je doet wat je doet. Je weet waar je goed in bent en waar jouw triggerpunten liggen. Je bent in staat om op ieder niveau een verbindend gesprek te voeren, ook en juist als het lastig is. Je durft keuzes te maken die voortkomen uit de juiste focus. Je hebt plezier in je baan en in de ontdekkingsreis die dit met zich meebrengt. Je hebt LEF ontwikkeld om helemaal jezelf te zijn, in alle omstandigheden en situaties.

In organisaties met spirit

LEF in business | MAAK VERBINDING

Anselma Prins |
+31 (6) 2477 3666