LEF in business

Team RSC Politie Oost-Brabant | professioneel en persoonlijk

Onderdeel 1 | Welkom!

Welkom bij het online vervolg op de training ‘Professioneel en Persoonlijk’ voor de senioren van het RSC Politie Oost-Brabant.

In het onderstaande 1e filmpje leg ik de opbouw van deze online vervolg training uit.

 
 

Wat betekent ‘Professioneel en Persoonlijk’?

Professioneel: je hebt een zakelijke relatie met elkaar. Die wil je zo goed en professioneel mogelijk met elkaar hebben en houden. Wil je echter als TOP team met elkaar samenwerken, dan vraagt dat op persoonlijk vlak ook een verdieping. Hoe meer je weet van elkaar als mens, hoe beter je op zakelijk vlak met elkaar kunt samenwerken. Vandaar dat beide woorden van toepassing zijn op met elkaar samenwerkende TOP teams.

 

Individuele groei voor teamgroei

We hebben tijdens de training allereerst stil gestaan bij iedere senior als individu. Daar hoorden korte theorieën ondersteund door simpele modellen bij. Die ga ik in filmpje 2 en 3 uitleggen.

 

Kwaliteiten en valkuilen

Iedere senior heeft bepaalde kwaliteiten en valkuilen. Die hebben we samengevat op een flipover. In filmpje 4 vertel ik hier meer over.

 

Teamgroei

Ultieme samenwerking vindt plaats vanuit openheid en vertrouwen. Hierover vertel ik meer in het 5e filmpje.

Wat zijn de teamwaarden van de groep senioren? We hebben hiervoor gewerkt vanuit GROW (Goal | Realiteit | Opties | Weg vooruit). In filmpje 6 zie je de resultaten hiervan.

Uiteindelijk gaat het niet alleen om de onderlinge samenwerking, maar juist om de uitstraling naar de medewerkers en het MT toe. Hier is een plan uit gekomen. Dat licht ik toe in filmpje 7.

 
 

In organisaties met spirit

LEF in business | MAAK VERBINDING

Anselma Prins | +31 (6) 2477 3666